Kế toán là một vị trí rất cần thiết đối với các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước và có vai trò rất quan trọng. Trong ngành kế toán, có rất nhiều vị trí kế toán cần phải biết. Bài viết sau đây của naacpdallas.org sẽ giúp bạn nắm được kế toán nội bộ là gì? Công việc của kế toán nội bộ.

1. Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp
 • Thủ quỹ nội bộ hoặc kế toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp và chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các dữ kiện dựa trên tình hình tài chính thực tế, các quyết định về lỗ và lãi của doanh nghiệp, có hoặc không có hóa đơn.
 • Với cách hiểu đơn giản, kế toán nội bộ chỉ hữu ích cho công việc kế toán nội bộ doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các công việc ghi chép, lập hồ sơ, lưu trữ, giám sát và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ khi xảy ra cho đến khi kết thúc.
 • Đồng thời, nó cung cấp thông tin để đưa ra quyết định về hoạt động kinh doanh của một công ty. Kế toán nội bộ là tên gọi chung để chỉ tất cả các vị trí kế toán trong từng bộ phận và không bao gồm kế toán tài chính (kế toán thuế).

2. Công việc của kế toán nội bộ là gì?

 • Phát hành, quản lý, xác minh tính hợp lệ và hợp pháp của các tài liệu kế toán nội bộ, đồng thời sắp xếp chúng theo đúng thứ tự.
 • Hạch toán chứng từ nội bộ an toàn, khoa học.
 • Phối hợp và quản lý khả năng hoạt động kinh doanh với các kế toán nội bộ khác.
 • Tạo báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất dựa trên yêu cầu của quản trị viên kinh doanh.
 • Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ phân tích và thống kê về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Từ đó tư vấn cho TGĐ để đưa ra những quyết định phù hợp và kịp thời.
 • Tuy nhiên, do mỗi công ty có quy mô công việc khác nhau, năng lực của nhân viên cũng khác nhau, công tác kế toán trong công ty cũng khác nhau.

3. Phân loại kế toán nội bộ

Phân loại kế toán nội bộ
 • Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò thủ quỹ): Lập phiếu thu chi, thu chi, quản lý tiền, theo dõi sổ sách và quản lý dòng tiền qua quỹ, dựa trên cơ sở hạch toán thu chi của doanh nghiệp.
 • Kế toán kho: Căn cứ vào quy định về việc xuất nhập tồn của công ty. Kế toán lập chứng từ xuất (nhập, tồn) trên cơ sở chứng từ ghi sổ theo dõi, quản lý luồng hàng qua kho, báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa.
 • Kế toán ngân hàng: Lập lệnh chi, séc rút tiền mặt và nộp tiền vào tài khoản theo quy định của công ty và ngân hàng mở tài khoản tại ngân hàng, mở tài khoản tại ngân hàng. Theo dõi dòng tiền đi qua ngân hàng cuối tháng dựa trên chứng từ nhập và đối chiếu với sổ phụ của ngân hàng đồng thời quản lý tiền của mình tại ngân hàng.
 • Kế toán thanh toán: căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi đối chiếu công nợ trả trước, căn cứ vào dự phòng kế toán thanh toán của công ty để lập đề xuất, hoàn nhập, trả trước, thanh toán.
 • Kế toán tiền lương: Soạn thảo hợp đồng lao động và quản lý hợp đồng lao động dựa trên quy chế công ty kế toán. Xây dựng quy chế trả lương và cách tính lương và các khoản thanh toán, quản lý và theo dõi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Kế toán bán hàng: Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp, căn cứ vào yêu cầu ngành nghề của doanh nghiệp kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng đồng thời xuất hóa đơn và lập chứng từ bán hàng. Dòng của báo cáo bán hàng.
 • Kế toán công nợ: Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, biên lai bán hàng, kế toán tổng hợp các khoản phải thu và khoản phải trả, cũng như kế hoạch thu nợ, kỹ năng thu hồi công nợ và lập lịch tái nợ.
 • Kế toán tổng hợp: Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin về ngày được báo cáo và lập báo cáo, đồng thời phân tích số liệu để đưa ra ý kiến ​​với trưởng phòng tài chính hoặc kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng: Công việc của Kế toán trưởng, Phạm vi Kế toán trưởng, Trách nhiệm, Quyền hạn và Nhiệm vụ của Kế toán trưởng.
 • Kiểm soát nội bộ: Phạm vi của công việc kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ.

4. Nhân viên kế toán nội bộ làm việc ở đâu?

Tất cả các công ty, tổ chức thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều có kế toán
 • Tất cả các công ty, tổ chức thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều yêu cầu phải có kế toán.
 • Tùy thuộc vào chính sách kinh doanh của bạn, bạn chọn thuê một kế toán nội bộ hoặc bên ngoài (từ một công ty kế toán), nhưng hầu hết các công ty có ít nhất một kế toán nội bộ để xử lý thu nhập và chi phí, tính toán tiền lương, tạo báo cáo thường xuyên, hồ sơ thuế và tạo báo cáo tài chính.
 • Các lĩnh vực của kế toán nội bộ bao gồm:
 • Điện tử.
 • Xây dựng.
 • Dịch vụ khách sạn và nhà hàng.
 • Thời trang.
 • Các công ty sản xuất, phân phối và bán lẻ.
 • Spa, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện.
 • Trường học, trung tâm đào tạo…

Trên đây là những mô tả công việc kế toán nội bộ, giúp bạn nhanh chóng tìm hiểu và nắm rõ những thông tin cần thiết để có hành trang tốt trong nghề kế toán tương lai. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để tìm hiểu về công việc kế toán kho bạn nhé!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *